dilluns, 22 de novembre de 2010

Història d'Espanya

Història d'Espanya

1. L'Antic Règim
2. La crisi de l'Antic Règim: guerra i revolució
3. La Restauració fracasada de l'Antic Règim: El Regnat d'Alfons VII
4. La independència d'Amèrica Llatina.
5. La consolidació del liberalisme: el regnat d'Isabel II
6. Els inicis de la modernització econòmica espanyola.
7. El Sexenni Revolucionari
8. La Restauració Borbònica: el regnat d'Alfons XII i la Regència de Maria Cristina
9. La crisi de la Restauració: el regnat d'Alfons XIII