dimecres, 10 de novembre de 2010

Història i Geografia (1 ESO)

 

1. El Relleu

2. Les aigües

3. Tems atmosfèric i climes

4. Els continents

5. Els orígens de l’home

6. El neolític

7. Les primeres societats urbanes

Mesopotàmia

Egipte

8. Els orígens de la civilització europea

Grècia

Roma